MEIZU手机全面降价:折扣高达RM1200!

在 GST 下调至 0% 之后,大部分的厂商都陆续公布了旗下手机的新售价,Meizu 也在面子书专页宣布,所以 Meizu 手机的售价都将会有所调整,而且在降价之后,都变得性价比极高了。

Meizu 手机经过调整后的售价如下:

Meizu Pro7 Plus – RM2799 → RM1599

Meizu Pro7 – RM1499 → RM999

Meizu M6 Note(4GB+64GB)– RM959 →  RM799

Meizu M6 Note(3GB+32GB)– RM799 → RM659

Meizu M6s – RM699 → RM599

Meizu M6 – RM599 → RM499

Meizu M5c – RM449 → RM299

从售价上不难发现,Meizu 所有手机得降价幅度相当高,已经远远超出 6%,大部分机型可说是性价比极高。欲知更多也可以到 Meizu Shopee 官方网店Meizu Malaysia 面子书专页了解详情。

发表意见